Malý tábor

Malý tabor je najsamsam tuti fruti pecka akcia od Púpavy

Otvárajte kalendáre, Malý tábor 2023 je za rohom.

Akcia je pre mladých (5-11 rokov)

SAVE THE DATE

5.-12.8.2023

Čoskoro sa vidíme,
Tím MT 2023

Fotky z minulých ročníkov