Detské domovy

Púpava sa venuje práci s deťmi z detského domova v Kolárove od svojho vzniku. Našou stratégiou je nadviazať s týmito deťmi dlhodobý vzťah, ktorý sa začína už od ich 4 – 5 rokov a pokračuje v ich podpore aj v dospelosti.

Môžeme povedať, že naša prvá skupina Domovákov (ako sa oni sami radi nazývajú) už vyrástla na dospelých a v detskom domove už nežije. Napriek tomu s nimi zostávame v kontakte a naďalej im ponúkame podporu a pomoc pri zvládaní výziev dospelosti.

V súčasnosti chceme začať pracovať s novou skupinou mladých Domovákov. Veríme, že poskytnutím sústavnej a dlhodobej podpory týmto deťom im môžeme pomôcť prekonať ťažkosti z minulosti a vybudovať si lepšiu budúcnosť.

Jedným zo spôsobov, ako týmto deťom poskytujeme podporu, je organizovanie víkendových aktivít a letných táborov. Tieto podujatia poskytujú deťom zábavné a bezpečné prostredie na nadviazanie vzájomných vzťahov a kontaktov s Púpavákmi a tiež možnosť byť mimo detského domova. Aby sme však tieto aktivity mohli uskutočniť, spoliehame sa na finančné prostriedky, ktoré získavame prostredníctvom žiadostí o granty, rozhovorov s individuálnymi darcami a dlhodobými podporovateľmi Pupavy. Tieto finančné prostriedky nám umožňujú poskytnúť zdroje a podporu potrebnú na to, aby sa tieto aktivity a tábory stali pre deti skutočnosťou.

Veríme, že každé dieťa si zaslúži príležitosť rásť a rozvíjať sa, a sme odhodlaní poskytovať týmto deťom podporu a zdroje, ktoré na to potrebujú. Či už ide o mentorstvo, pomoc pri vzdelávaní alebo jednoducho o vypočutie, chceme tu byť pre tieto deti čo možno najviac.