Veľký Tábor 2020 – Kubrica

Veľký Tábor 2020 – Kubrica

Mal tento tábor tému? Na začiatku nie. Každý sme sa ocitli v experimente – labyrinte uzavretom od okolitého sveta. Aký však bol príbeh každého z nás, to bolo plne v našich rukách. Niekto našiel lásku pri pohľade do kartónových očí kovboja, niekto našiel odvahu zahnať sa krompáčom či úlomkom skla, keď išlo do tuhého, mnohí našli svojho nastávajúceho či nastávajúcu. Na konci však dokázali všetci potiahnuť za jedno lano a dostať sa z labyrintu von. Čo budeme robiť tam, to už je vo hviezdach.