Vedecká víkendovka – Hurbanovo – jún 2012

Vedecká víkendovka – Hurbanovo – jún 2012

Cieľom júnového vedeckého sympózia bolo vyskúmať, čo je pre koho v živote dôležité a tiež vymyslieť systém, ako zistiť, ktoré dieťa je poslušné a ktoré menej. Ešteže nám popri riešení takýchto vážnych tém zostal čas aj na súťaže, jašenie a objatia. Víkendovka sa uskutočnila vďaka Vianočnej zamestnaneckej zbierke PWC.