Tábor pre väčšie deti, Havranovo 2013

Tábor pre väčšie deti, Havranovo 2013

Tohtoročný tábor bol v mnohom výnimočný a iný ako tie minulé. Asi po prvýkrát sme ho strávili úplne mimo civilizácie, v Belianskej doline vo Veľkej Fatre. Obklopení kopcami, uprostred nádhernej prírody, kde nám spoločnosť robil najmä exotický hmyz. Bez signálu a hlavne s elektrinou pustenou iba párkrát za deň. Emigrovali sme do republiky Eccudskej, kde sme sa prvých pár dní orientovali a zisťovali, aké je to žiť v Časizme, režime, v ktorom nie sú menou peniaze, ale čas. Najprv to bolo super, ale časom sme zistili, že hlavní predstavitelia režimu, nie sú vôbec takí dobráci, akých hrali. Spojili sme sily, pomohli sme si navzájom a spoločne sme sa vzopreli a získali slobodu. Naučili sme sa spolupracovať, utužili (či vytvorili) kolektív a strávili nezabudnuteľný týždeň s úžasnými ľuďmi.