Tábor pre menšie deti – Havranovo 2013

Tábor pre menšie deti – Havranovo 2013

V indiánskej rezervácii Havranovo sa v auguste stretli Indiáni šiestich kmeňov – Navajovia, Atikamekovia, Siouxovia, Chiakovia, Tatankovia a Umungovia. Každé ráno sme sa pri toteme spoločne poklonili Manitouovi, aby nám doprial ďalší parádny deň – a veľký Manitou pri nás zrejme po celý čas stál, lebo indiánsky tábor bol naozaj úžasný. Indiáni preukázali, že sú silní a zdatní, odvážni, ale aj veselí a hraví, že pre svoj kmeň spravia všetko a že v nich koluje horúca indiánska krv. A naše zážitky z tohto tábora majú aspoň toľko farieb a podôb, ako pierka na našich čelenkách 🙂