Odysea – Pohronská Polhora – júl 2014

Odysea – Pohronská Polhora – júl 2014

Na Odysei sme sa tento rok objavovali svoje korene. Skúmali sme našu reč a jej zvláštnosti, príslovia a porekadlá, učili sa hlaholiku. Skúšali sme život, aký viedli naši predkovia, v lone prírody a bez súčasných vymožeností. Umývali sme sa v potoku, spievali sme ľudové pesničky, učili sme sa dojiť ovečky a plieskať bičom. Objavili sme krásu a bohatstvo Slovenska v podobe ľudových rozprávok, tradičných umení a remesiel, významných osobností, prírodných krás aj nerastného bohatstva pri ťažbe železnej rudy. Stali sme sa aj členmi zbojníckej družiny, s ktorou sme našli zbojnícky poklad. Celým týždňom nás sprevádzali čerti, ktorým patrí tamojší kraj. Od tých sme sa priučili nie len rôzne čertovské kúsky, ale aj čo-to o medziľudských vzťahoch. Na niektorých čertovských učňov mohol byť aj Lucifer hrdý! A tak nám rodinný týždeň plný zážitkov ubehol čertovsky rýchlo 🙂