Návšteva Kolárova – november 2011

Návšteva Kolárova – november 2011

Aj na jeseň sme sa zastavili pozrieť našich kolárovských kamarátov. Veľkí si zmerali sily vo futbalovom turnaji, malí zas v naháňačkách, žmurkanej a extrémnej verzii stolovej hry hady a rebríky. Spoločne potom napísali list Ježiškovi a pripojili aj vysvetlenie, prečo si želané veci zaslúžia. Vonku sa medzitým zotmelo a ochladilo, ale nás to neodradilo a zahrali sme si ešte Kalokagatiu v zmiešaných tímoch veľkých s malými. Potom sme si už len zaželali pekné Vianoce a vyrazili domov.