Mestská hra 2023

Mestská hra 2023

Mali ste niekedy príležitosť získať všetky patenty renomovaného vedca v hodnote jedného milióna eur? Na to aby ste získali tieto patenty ste museli prejsť niekoľkými skúškami vedca Kornélia aby zistil či ste vhodný na reprezentáciu jeho patentov. Malo to ale háčik. Kornélius na začiatku jeho šialenej hry všetkých otrávil takže motiváciu byť prvým a vyhrať Kornéliové patenty boli podporované myšlienkov získať protijed a zachrániť sa.