Impulz 2019 – Horáreň Šišoretné

Impulz 2019 – Horáreň Šišoretné

Po dvoch rokoch sme sa opäť stretli na Impulze. Akcia pre vekovú skupinu 17+ sa niesla v znamení Tabu. Čo je pre nás Tabu a čo považujeme za Tabu v spoločnosti? Na tieto otázky sme si prostredníctvom hier a zážitkov odpovedali. Zažili sme chvíle vážne i veselé, siahli sme si na dno fyzických síl a nazbierali zážitky, ktoré nás naučili opäť kúsok viac o nás a spoločnosti, v ktorej žijeme.