Ideme do života – Dechtice – máj 2012

Ideme do života – Dechtice – máj 2012

V máji sa naši inštruktori opäť raz podielali na akcii neformálnej skupiny Padáčik, podporenej z grantového programu Mládež v akcii. V máji sme pre zmenu s Kolárovčanmi zavítali na Planinku pri Dechticiach, kde sme si užili krásny jarný víkend, plný hier, slniečka a malých zajačikov. 🙂 Okrem iného sme sa za víkend stihli i naučiť čo-to o fungovaní finančného systému, prebrali sme vzťahy medzi mužmi a ženami, porozprávali sme sa o plnení svojich vytýčených cieľov, a prekonali sme svoj strach na lanových prekážkach. Už teraz sa tešíme na naše ďalšie spoločné stretnutie! (Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Články na tejto stránke reprezentujú výlučne názor autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácii obsiahnutých na tejto stránke.)