Ideme do života – Dobrá Voda – október 2011

Ideme do života – Dobrá Voda – október 2011

Vďaka podpore z grantového programu Mládež v akcii uskutočnila mládežnícka skupina Padáčik, ktorej súčasťou sú naši inštruktori, víkendovú akciu pre teenagerov z Kolárova. Počas víkendu sme sa nielen hrali a zabávali, no taktiež sme sa snažili Kolárovčanov podporiť v nadobúdaní zručností a spôsobilostí, ktoré pre nich budú dôležité v ich ďalšom samostatnom živote. Účastníkom sme sa snažili ukázať najmä ich silné stránky a prednosti, na ktorých môžu stavať a taktiež im odovzdať informácie, týkajúce sa rôznych kľúčových oblastí. Sme hrdí, že môžeme konštatovať veľmi úspešný priebeh tohto víkendu, ktorý bol prvým z nového cyklu. (Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Články na tejto stránke reprezentujú výlučne názor autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácii obsiahnutých na tejto stránke.)