Domováci v Bratislave – november 2013

Domováci v Bratislave – november 2013

Naši veľkí domováci z Kolárova nás opäť navštívili v Bratislave. Hlavnou témou víkendovky bola politika. V piatok sme sa naučili veci ako, čo je koalícia, lavica a pravica, kde je vlastne ten parlament a čo sa v ňom robí. V sobotu sme pokračovali v téme a zahrali si politickú mestskú hru, ktorej stanoviská boli rozmiestnené pri rôznych ministerstvách. Na záver bolo úlohou detí naplánovať projekt, ktorý s našou pomocou zorganizujú v Kolárove. V sobotu večer nás čakal muzikál Rómeo a Júlia, ktorého moderné spracovanie bolo pre nás veľkým umeleckým zážitkom. V nedeľu sme už tradične spolu navarili obed – najväčšiu obľúbenosť mali rezne a mäso gyros. Táto akcia sa mohla uskutočniť vďaka Nadácii Tatra Banky.