Darujte svoje 2% OZ Púpave

Naši najmilší Púpaváci,

So začiatkom nového roka s Púpavou prichádza pre vás opäť možnosť poskytnúť nám 2%, resp. 3% z vašich daní. Podarilo sa nám uzavrieť rok 2023, plný krásnych spomienok, silných zážitkov, spoločného času a smiechu. Zažili sme si spolu nemalé množstvo akcií – začali sme ho našou internou Valnou hromadou, na ktorej sme naplánovali celý rok, uviedli novú webstránku a mali po dlhej dobe spoločný čisto inštruktorský čas. Prvýkrát sme zorganizovali Tajuplnú víkendovku, ktorej veľkému úspechu sa tešíme doteraz. Dali sme si aj nejaké naše klasiky v podobe Odysei, Malého, Veľkého aj Denného tábora a takisto aj druhého ročníka Mestskej hry. Čo nám spravilo nesmiernu radosť bolo, že sa nám vďaka Vášmu záujmu podarilo zorganizovať po dlhšej dobe aj Odyseácky splav a najmä Jesennú víkendovku, ktoré nám príjemne pripomenuli atmosféru z leta a namotivovali nás do nového roka. A starý rok sme zakončili spoločnou Malou aj Veľkou bodkou za táborom. Nová generácia inštruktorov na sebe neprestajne pracuje a rozvíja sa – títo naši „mlaďasi“ sú práve tí, ktorým sme vďační za nový web a napríklad aj mnoho lanových prekážok zo všetkých možných akcií tohto roka. Tešíme sa, že vďaka Vám môžeme robiť to, čo máme tak veľmi radi a sme vám vďační za to, že Vás to s nami stále baví. Veľkou pomocou nám sú každý rok Vaše 2% a pokiaľ sa rozhodnete venovať ich nám, pomôžete nám rozdávať radosť, vytvárať zážitky, vyčarovávať úsmevy a tráviť svoj čas zmysluplne.

Ak chcete darovať Vaše 2% nám, návod ako na to nájdete tu (už predvyplnené tlačivo nájdete tu):

  1. Ak ste zamestnanci– vyplňte tlačivo v prílohe (údaje Púpavy sú predvyplnené) a spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa, a Vyhlásením ho do 30.04.2024doručte na daňový úrad. 
  2. Ak ste ako dobrovoľník či dobrovoľníčka odpracovali minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3% dane. Dobrovoľnícku činnosť ste mohli vykonať pre ľubovoľnú organizáciu (príp. viacero) a to aj nie iba pre tú, ktorej chcete poukázať svoje 3%. Daná organizácia vám vystaví potvrdenie, ktoré treba priložiť k Vyhláseniu (tlačivo v prílohe) a zároveň vo Vyhlásení treba zaškrtnúť príslušné políčko. Ak ste robili dobrovoľnícke aktivity v Púpave, napíšte nám – vystavíme vám potvrdenie. 
  3. Ak si robíte daňové priznanie sami, vyplňte informácie o organizácii priamo vo formulári. Rovnako pre vás platí možnosť poukázať 3% dane, ak ste pracovali ako dobrovoľník pre ľubovoľnú organizáciu. 
  4. Ak ste živnostník alebo firma, tiež môžete poukázať 1%, resp. 2% dane (podľa toho, či ste darovali financie aspoň vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel). O postupe sa poraďte so svojím účtovníkom. 

Dôležité termíny:

31.03.2024

  • podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie – fyzické osoby
  • podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania)

30.04.2024

  • zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – zamestnanci (okrem Vyhlásenia musí zamestnanec zaslať aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Tu sú údaje o Púpave, ktoré budete potrebovať pri vypĺňaní tlačív, prosím dávajte pozor najmä na naše zmenené číslo účtu:

Púpava
občianske združenie

Fakturačné údaje:
Sídlo: Švabinského 22, 851 01 Bratislava
IČO: 42 265 932
DIČ: 2023 650 695
IBAN: SK43 0900 0000 0051 9602 1606

Kontakt:
Kontaktná osoba: Matias Vizner
Telefón: 0915 462 868
E-mail: pupava@pupava.sk
Poštová adresa: Čsl. parašutistov 19, 831 03 Bratislava

 

Ďakujeme Vám.

Vaša Púpava.