Darujte svoje 2% OZ Púpave

Milí Púpaváci, Púpaváčky,

ďalší rok spoločne stráveného času je za nami a s tým prichádza opäť možnosť poskytnúť nám 2%, prípadne 3% z Vašich daní. Za tento rok sme zorganizovali tradične Odyseu, Malý, Veľký aj Denný tábor a po dlhšej dobe sa nám zadarilo aj s Bodkou po Veľkom tábore a Impulzom. Investovali sme tento rok aj do nášho vlastného rozvoja – máme novú generáciu nadšených inštruktorov, s ktorými sme pracovali na sebe na inštruktorských víkendovkách a niektorí si trúfli aj na odvážnejšie veci ako lanový kurz (je sa na čo tešiť na leto). Veľmi si vážime, že ste v Púpave s nami, bez Vás by nemalo nič z toho, čo nás tak veľmi baví robiť, zmysel. Vaše 2% sú to, čo nám pomáha pokračovať v tom a veríme, že viete, že pokiaľ sa rozhodnete ich preukázať práve nám, podporíte tým skupinu ľudí všetkých vekových kategórií v rozdávaní radosti a zážitkov všetkým, ktorí robia Púpavu tým, čím je.

Návod na darovanie 2% nájdete tu (už predvyplnené tlačivo nájdete tu):

  1. Ak ste zamestnanci– vyplňte tlačivo v prílohe (údaje Púpavy sú predvyplnené) a spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa, a Vyhlásením ho do 30.04.202doručte na daňový úrad.
  1. Ak ste ako dobrovoľník či dobrovoľníčka odpracovali minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3% dane. Dobrovoľnícku činnosť ste mohli vykonať pre ľubovoľnú organizáciu (príp. viacero) a to aj nie iba pre tú, ktorej chcete poukázať svoje 3%. Daná organizácia vám vystaví potvrdenie, ktoré treba priložiť k Vyhláseniu (tlačivo v prílohe) a zároveň vo Vyhlásení treba zaškrtnúť príslušné políčko. Ak ste robili dobrovoľnícke aktivity v Púpave, napíšte nám – vystavíme vám potvrdenie.
  1. Ak si robíte daňové priznanie sami, vyplňte informácie o organizácii priamo vo formulári. Rovnako pre vás platí možnosť poukázať 3% dane, ak ste pracovali ako dobrovoľník pre ľubovoľnú organizáciu.
  1. Ak ste živnostník alebo firma, tiež môžete poukázať 1%, resp. 2% dane (podľa toho, či ste darovali financie aspoň vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel). O postupe sa poraďte so svojím účtovníkom.

Dôležité termíny:

31.03.2023

  • podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie – fyzické osoby
  • podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania)

30.04.2023

  • zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – zamestnanci (okrem Vyhlásenia musí zamestnanec zaslať aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Tu sú údaje o Púpave, ktoré budete potrebovať pri vypĺňaní tlačív, prosím dávajte pozor najmä na naše zmenené číslo účtu:

Púpava
občianske združenie

Fakturačné údaje:
Sídlo: Švabinského 22, 851 01 Bratislava
IČO: 42 265 932
DIČ: 2023 650 695
IBAN: SK43 0900 0000 0051 9602 1606

Kontakt:
Kontaktná osoba: Matias Vizner
Telefón: 0915 462 868
E-mail: pupava@pupava.sk
Poštová adresa: Čsl. parašutistov 19, 831 03 Bratislava

Ďakujeme Vám.

Vaša Púpava.