História Púpavy

Občianske združenie Púpava vzniklo v roku 2012, v nadväznosti na neziskovú organizáciu Púpava – pedagogicko-psychologické služby. Púpava má už viac ako dvanásťročnú tradíciu,  videla rásť a dospievať mnoho detí a zorganizovali sa v nej stovky úspešných akcií. Jednoducho povedané, Púpava žije ľuďmi, ktorí ju tvoria.

Prvotným impulzom na založenie organizácie bola túžba venovať sa deťom. Preto sa zopár nadšenkýň, na čele s Dadou Môťovskou, rozhodlo založiť Púpavu. Ich sen sa splnil v roku 2000. Odvtedy neprešiel jediný rok, kedy by členovia Púpavy neboli na nejakej akcii zorganizovanej pod jej záštitou.

Počas svojej histórie sa zameranie organizácie mierne menilo. Začínali sme ako pedagogicko-psychologická poradňa pre deti a mládež s problémami v učení a správaní. Založili sme materské centrum, organizovali výtvarné a tvorivé dielne, hrali sa v rozprávkovom lese, púšťali šarkany a pripravili mnoho ďalších akcií pre rodiny s malými deťmi. Postupne sme, s rastúcim vekom účastníkov, trvanie akcií predlžovali. Kopu srandy a dobrej nálady pravidelne zažívame na víkendovkách – víkendových pobytoch pre deti a ich rodičov. K tomu sa pridal nezabudnuteľný týždeň počas letných prázdnin – púpavácky tábor. Do repertoáru akcií sme časom zaradili aj obľúbenú Odyseu – letný zážitkový pobyt pre rodiny s deťmi. Skúsenejší inštruktori sa podieľali aj na niekoľkých komerčných akciách pre firmy, ktoré chceli deťom a rodinám svojich zamestnancov pripraviť deň plný hier a zážitkov. Keď sme v roku 2002 zorganizovali prvú víkendovku pre deti z detských domovov, chytila nás ich úprimnosť a bezútešná situácia za srdce, a tak s touto skupinou detí pracujeme nepretržite až doteraz. Náplň víkendoviek sme tiež postupne rozšírili a tak pribudli víkendovky s rôznym zameraním. Naši účastníci sa pravidelne zúčastňujú napríklad jazdeckých víkendoviek na ranči s koňmi, či maľovacích víkendoviek, kde sa učíme ovládať ceruzky a štetce. Pozitívny ohlas na naše akcie a verní účastníci nás povzbudzujú, aby sme ponuku akcií neustále obohacovali. Aj keď sa v roku 2012 zmenila naša právna forma na občianske združenie, naše akcie zostali stále rovnako pestré a obohacújece, ak nie ešte lepšie.

Na všetkých týchto akciách sa vystriedalo nielen množstvo detí a rodín, ale aj mnohí z našich terajších inštruktorov sú bývalými účastníkmi našich táborov a víkendoviek. Práve zážitky, ktoré sme si z nich odniesli a priateľstvá, ktoré sme tam nadviazali, sú našou hlavnou motiváciou pri organizovaní súčasných akcií a vedení organizácie.

Ak by ste sa aj vy radi stali súčasťou Púpavy, neváhajte a najbližšie sa pridajte k nám!

Comments are closed.