2% pre Púpavu

434

Milí priatelia Púpavy,

prešiel zase rok a vy máte znovu možnosť rozhodnúť o využití 2%, resp. 3% vašich daní.

V Púpave sa nám aj napriek nepriazni roku 2020 podarilo pokračovať v našich aktivitách aj keď nie v tej miere, v akej by sme všetci chceli. Práve o to vďačnejší Vám tento rok budeme, pokiaľ sa rozhodnete podporiť všetky naše činnosti poukázaním 2%, resp. 3% daní. Už predvyplnené tlačivo, ktoré budete potrebovať, nájdete na tomto odkaze. Postup je nasledovný:

1. Ak ste zamestnanci – vyplňte tlačivo v prílohe (údaje Púpavy sú predvyplnené) a spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa, ho do 30. 4. 2021 doručte na daňový úrad. Viac info:

2. Ak ste ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3% dane. Dobrovoľnícku činnosť ste mohli vykonať pre ľubovoľnú organizáciu (príp. viacero), nie len pre tú, ktorej chcete poukázať svoje 3%. Daná organizácia vám vystaví potvrdenie, ktoré treba priložiť k Vyhláseniu (tlačivo v prílohe) a zároveň vo Vyhlásení treba zaškrtnúť príslušné políčko. Ak ste robili dobrovoľnícke aktivity v Púpave, napíšte nám – vystavíme vám potvrdenie. Viac info:

3. Ak si robíte daňové priznanie sami, vyplňte informácie o organizácii priamo vo formulári. Rovnako pre vás platí možnosť poukázať 3% dane, ak ste pracovali ako dobrovoľník pre ľubovoľnú organizáciu. Viac info: 

4. Ak ste živnostník alebo firma, tiež môžete poukázať 1%, resp. 2% dane (podľa toho, či ste darovali financie aspoň vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel). O postupe sa poraďte so svojím účtovníkom. Viac info:

Údaje o Púpave, ktoré budete potrebovať pri vypĺňaní tlačív:

Púpava
občianske združenie

Fakturačné údaje:
Sídlo: Švabinského 22, 851 01 Bratislava
IČO: 42 265 932
DIČ: 2023 650 695
Číslo účtu: 2925886113/1100
IBAN: SK5311000000002925886113

Kontakt:
Kontaktná osoba: Matias Vizner
Telefón: 0915 462 868
E-mail: pupava@pupava.sk
Poštová adresa: Čsl. parašutistov 19, 831 03 Bratislava

Za vašu podporu vám veľmi pekne ďakujeme!

Vaša Púpava

Last modified: 04/17/2021

Comments are closed.