2% pre Púpavu 2022

237

Milí Púpaváci, Púpaváčky,
s ďalším rokom máte opäť možnosť nás podporiť v tom, čo robíme, preukázaním 2% (resp.
3%) z vašich daní. V Púpave sa snažíme prinášať vám radosť, zábavu aj zážitky, ponúknuť
spôsob zmysluplného trávenia času, vytvárať nové putá, udržiavať tie staré aj spájať rodiny.
Práve to je však aktuálne znemožnené množstvám ľudí na Ukrajine, ktorí sa každý deň boja
o vlastný život. Vašu podporu prejavovanú voči nám rok čo rok si nesmierne vážime a práve
2% sú niečo, čo nám pomáha ako organizácii fungovať, no sme si vedomí, že sú aj ľudia, ktorí
vašu pomoc teraz potrebujú viac ako my. Preto by sme vám okrem možnosti prispieť nám
chceli ponúknuť aj alternatívu – svoje 2% môžete posunúť nejakej z organizácií, ktorá
aktuálne pomáha či už ľuďom na hraniciach alebo priamo v ukrajinských mestách.
Akokoľvek sa rozhodnete, sme vám vďační, že pri nás stojíte a že na nás myslíte.
Ak chcete darovať Vaše 2% nám, tu je návod ako na to (už predvyplnené tlačivo nájdete
na spodku tohto článku
):

 1. Ak ste zamestnanci – vyplňte tlačivo v prílohe (údaje Púpavy sú predvyplnené) a spolu s
  Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa, a Vyhlásením ho do
  30.04.2022
   doručte na daňový úrad. Presný postup nájdete tu.
 2. Ak ste ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3% dane.
  Dobrovoľnícku činnosť ste mohli vykonať pre ľubovoľnú organizáciu (príp. viacero), nie len
  pre tú, ktorej chcete poukázať svoje 3%. Daná organizácia vám vystaví potvrdenie, ktoré
  treba priložiť k Vyhláseniu (tlačivo v prílohe) a zároveň vo Vyhlásení treba zaškrtnúť
  príslušné políčko. Ak ste robili dobrovoľnícke aktivity v Púpave, napíšte nám – vystavíme vám
  potvrdenie. Viac info.
 3. Ak si robíte daňové priznanie sami, vyplňte informácie o organizácii priamo vo formulári.
  Rovnako pre vás platí možnosť poukázať 3% dane, ak ste pracovali ako dobrovoľník pre
  ľubovoľnú organizáciu. Viac info.
 4. Ak ste živnostník alebo firma, tiež môžete poukázať 1%, resp. 2% dane (podľa toho, či ste
  darovali financie aspoň vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel). O postupe sa poraďte so
  svojím účtovníkom. Viac info.

Dôležité termíny:
31.03.2022
podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie –
fyzické osoby
podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je už súčasťou
daňového priznania)
30.04.2022
zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná
zamestnávateľ – zamestnanci (okrem Vyhlásenia musí zamestnanec zaslať aj
Potvrdenie o zaplatení dane)


Údaje o Púpave, ktoré budete potrebovať pri vypĺňaní tlačív:
Púpava
občianske združenie
Fakturačné údaje:
Sídlo: Švabinského 22, 851 01 Bratislava
IČO: 42 265 932
DIČ: 2023 650 695
Číslo účtu: 2925886113/1100
IBAN: SK5311000000002925886113
Kontakt:
Kontaktná osoba: Matias Vizner
Telefón: 0915 462 868
E-mail: pupava@pupava.sk
Poštová adresa: Čsl. parašutistov 19, 831 03 Bratislava

Vaša Púpava

Last modified: 04/25/2022

Comments are closed.