O Púpave

Naše poslanie

Púpava dáva deťom, mládeži a rodičom možnosť aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas. Prostredníctvom hier, športových a tvorivých aktivít sa účastníci aj inštruktori učia tímovej spolupráci, komunikácii, vytrvalosti a empatii. Vytvárame atmosféru porozumenia, prijatia a tolerancie, kde sa každý môže dozvedieť mnoho o sebe, o ostatných a zažiť intenzívne rodinné a priateľské vzťahy.

Vyznávame tieto hodnoty

Rodina

Priateľstvo

Sila zážitku

Spolupráca

Pomoc druhým

Tolerancia

Zábava

Comments are closed.